Timetable

 

logo-margutti-new-web-2018-01

30° TROFEO ANDREA MARGUTTI

4 – 7 APRIL 2019

SOUTH GARDA KARTING (LONATO)

PROVISIONAL TIMETABLE

PDF Download Button Rot

TIMETABLE FRIDAY 

PDF Download Button Rot

TIMETABLE SATURDAY 

 PDF Download Button Rot

TIMETABLE SUNDAY

PDF Download Button Rot
UPDATE:  11 March  2018

 

Condividi | Share this